BIAR - 取样系统专家

TR-UC

BIAR 专为管道或反应设备设计并制造液体和气体取样系统。

先锋

BIAR 公司早在 1983 年研发出第一台带手轮与锥形座全密封的取样阀起就一直处于领先地位。

瑞士品质

BIAR 公司起源于瑞士并以此为自豪,其高精准度制造风格重视产品品质、以及耐久性。 

证书

ISO 9001 CE FIRE SAFE                   TR-UC 
ISO 3834 ATE TA-Luf